Wykonujemy

male logo Konkret


Pracownia Projektowo - Usługowa Konkret już od ponad 10 lat wykonuje operaty wodnoprawne i pomaga w uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Działamy głównie na terenie województwa lubuskiego.

Wykonaliśmy kilkadziesiąt operatów na pobór wód, odprowadzanie ścieków, budowę urządzeń wodnych.

Pomagamy na każdym etapie procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

Ponieważ nie ma dwóch takich samych pozwoleń do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, uwzględniając zarówno potrzeby inwestora jak i wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Do naszych realizacji zaliczyć należy również wykonanie raportów oddziaływania na środowisko oraz kart informacyjnych dla przedsięwzięć, dla których składany był wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Wykonaliśmy również programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz karty informacyjne o wytwarzanych odpadach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych usług.

Potrzebujesz operat wodnoprawny?


kontakt telefoniczny
606 897 090

kontakt mailowy
biuro@wodnoprawne.pl

adres biura
Zielona Góra
ul. Ludowa 11


zobacz jak do nas trafić male logo Konkret

Nasze ostatnie realizacje:

więcej

©2011 Pracownia Projektowo Usługowa Konkret