Zagadnienia

Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej.
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego zezwala na:

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.


strzałka do góry

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.
Operat składa się z części opisowej oraz graficznej.
Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

Część graficzna operatu powinna zawierać:

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, dodatkowo powinien zawierać:

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, dodatkowo powinien zawierać:


strzałka do góry

Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na:

strzałka do góry

Stawy rekreacyjne

Budowa stawu rekreacyjnego na własnej działce wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Wynika to z następujących przepisów prawnych:

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Wymagany jest operat wodno-prawny. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodawania terenu.


strzałka do góry

Potrzebujesz operat wodnoprawny?


kontakt telefoniczny
606 897 090

kontakt mailowy
biuro@wodnoprawne.pl

adres biura
Zielona Góra
ul. Ludowa 11


zobacz jak do nas trafić male logo Konkret

Nasze ostatnie realizacje:

więcej

strzałka do góry

©2011 Pracownia Projektowo Usługowa Konkret